تازه های کتابخانه

راهنمای جامع آموزش سلامت در مدارس(‌ویژه معلمان)‬

 • نویسنده: ترجمه و تنظیم نوید شریفی، محمد کیاسالار،‌ معصومه دانیالی
 • ناشر: پارسای سلامت
 • سال نشر: 1394‮‬
 • موضوع: ; بهداشت مدرسه‌ها

قاضی پنج ساله

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

دراج و لاک‌پشت‌ها

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

چشمه‌ی جادویی

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

بچه شیر و آدمیزاد

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

دره‌ی الماس‌ها

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

جزیره‌ای که نهنگ بود

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

علاءالدین و چراغ جادو

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: جمشیدی
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

شاهین و پادشاه

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه

حکیم رویان و ملک یونان

 • نویسنده: به روایت حسین فتاحی
 • ناشر: قدیانی، کتابهای بنفشه
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • موضوع: ; افسانه‌های عامه