تازه های کتابخانه

خدای خوب و مهربان

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر زهرا خمسه
 • ناشر: نشر جمال، کتاب های سلام
 • سال نشر: ۱۳۹۷
 • مترجم: تصویر‌گر: خمسه
 • موضوع: ; خداشناسی

سرک کشیدن زیر پوست

 • نویسنده: کارن لاتچانا کنی؛تصویرگر استیون وود, مترجم امیر طاهری
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: وود, مترجم: طاهری
 • موضوع: ; انسان -- به زبان ساده -- فیزیولوژی

سرک کشیدن زیر پوست زمین

 • نویسنده: نویسنده: کارن لاتچانا کنی؛تصویرگر: استیون وود, مترجم: امیر طاهری, ویراستار: علی خاکباز
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: وود, مترجم: طاهری
 • موضوع: ; زمین (کره) -- ادبیات کودکان و نوجوانان

قدم یازدهم

 • نویسنده: نویسنده سوسن طاقدیس؛تصویرگر علیرضا گلدوزیان
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: ‏‫1392‬
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

قصه های سروته چند قصه برای کودکان

 • نویسنده: محمدرضا شمس
 • ناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 • سال نشر: 1392
 • مترجم: تصویر‌گر: کاظمی
 • موضوع: ; داستان های تخیلی

قوقولی قوقو

 • نویسنده: نویسنده افسانه شعبان‌نژاد؛تصویرگر مریم یکتافر
 • ناشر: لوپه تو
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: تصویر‌گر: یکتافر
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

اول تو؛ بعد من

 • نویسنده: نویسنده سپیده خلیلی؛تصویرگر لاله ضیایی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتاب‌های پروانه‌
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: ضیایی
 • موضوع: ; داستان‌های فکاهی مصور

من و تو؛ برای هم

 • نویسنده: نویسنده سپیده خلیلی؛تصویرگر لاله ضیایی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتاب‌های پروانه‌
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: ضیایی
 • موضوع: ; داستان‌های فکاهی مصور

می‌بینمت؛ تو هم هستی

 • نویسنده: نویسنده سپیده خلیلی؛تصویرگر لاله ضیایی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتاب‌های پروانه‌
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: ضیایی
 • موضوع: ; داستان‌های فکاهی مصور

ترس، بی‌ترس

 • نویسنده: نویسنده سپیده خلیلی؛تصویرگر لاله ضیایی
 • ناشر: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر، کتاب‌های پروانه‌
 • سال نشر: 1395
 • مترجم: تصویر‌گر: ضیایی
 • موضوع: ; ترس -- داستان